Přeskočit na hlavní obsah

Společné jednání obcí po trati VRT Podřipsko (vysokorychlostní trať Praha - Drážďany)

V pátek 14. května proběhla v Roudnici nad Labem schůzka obcí dotčených vysokorychlostní tratí Praha – Drážďany v úseku VRT Podřipsko, kterou jsme vyvolali. Zúčastnili se jí zástupci 15 obcí. Představili jsme na ní naši činnost a oblast naší působnosti. Prezentovány byly výsledky studie proveditelnosti VRT, předpokládaný harmonogram přípravných prací a výstavby, trasování, kritické body, otázka protihlukové ochrany při vedení na náspech, negativní vlivy hluku, komunikace Správy železnic s obcemi, medializace, kompenzační opatření atd. 

Odborník na hluk vysvětlil problematiku zdrojů a šíření hluku u VRT. Zdroje šíření hluku jsou z valení, tj. styk kolejnice/kolo. Hluk aerodynamický, který převládá od rychlosti 200 km/h ze samotné jízdy vlaku. Strukturální hluk, což je vibrace přeměňovaná na hluk vyzařovaný do vnitřních prostor místností šířený v domech. Vzhledem ke specifickým geologickým podmínkám je velmi problematické omezení strukturálního hluku. Další hluk bude ze servisní brousící soupravy při správě trati (uzavírce), která má probíhat v noci. Bohužel je nedostatečná legislativa v oblasti hluku. 

Ostatním jsme prezentovali dopis adresovaný ministru dopravy, kde žádáme o uzavření memoranda, v kterém budou stanoveny jasné postoje a požadavky obou stran. Tento dopis již na úterním jednání podepsali členové Koridoru D8. Po pátečním jednání je signován 3 městy, 28 obcemi a 10 spolky včetně RozVRTané krajiny a Asociace soukromého zemědělství ČR. V tuto chvíli dopis podepsala drtivá většina měst/obcí v jejichž katastru má VRT vést, respektive všichni od 20. km do konce úseku VRT Podřipsko. Děkujeme starostovi města Roudnice, že toto jednání na půdě městského úřadu umožnil.Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Vysokorychlostní železniční trať Praha – Drážďany tzv. VRT

Byla zveřejněna Studie proveditelnosti pro budoucí vnitrostátní i přeshraniční spojení mezi Prahou - Ústím nad Labem a Drážďany pro osobní i nákladní dopravu. Trasa začíná v dopravně Praha-Balabenka, kde je navrženo křížení ve směrech Praha hl. n. – Roudnice nad Labem VRT a Praha Masarykovo nádraží – Praha-Vysočany. Poté trať směřuje do střížkovského tunelu a dostává se na povrch v Ďáblicích. Od Líbeznic do Roudnice nad Labem vede trať po povrchu kromě průchodu přes obec Ledčice (hloubený tunel). Trať je v našem regionu navržena na rychlost 320 – 350 km/h. V km 25,700 je navržena odbočka Úžice s napojením na trať 092. V km 30,000 návrh počítá s vybudováním odbočky Zlosyň, ze které povede nová VRT směrem na Louny a Most. Dále je navrženo variantní trasování do Ústí nad Labem. Rozdělení realizace je do 3 úseků: -   VRT Podřipsko (Praha – Roudnice nad Labem) (zprovoznění 2029) -   VRT Krušnohorský tunel (zprovoznění 2040 +) -   VRT Středohoří (zprovoznění 2050 +) MAPY: Praha a

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8 - Obchvat Kralup nad Vltavou

Středočeští radní 13. ledna 2020 projednali stav přípravy staveb obchvatů v regionu a uložili radnímu pro dopravu Františku Petrtýlovi (ANO 2011), aby s přípravou 37 staveb seznámil zastupitele kraje na jejich jednání 27. ledna 2020. Našeho regionu se týkají především tyto dopravní tepny. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice   – předpoklad nákladů je 512 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou –  předpoklad nákladů činí 1 723 mil.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou  - předpoklad nákladů činí 1 968 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2020. Účelová dotace SFDI. Převzato z webu Sředočeského kraje

VRT PODŘIPSKO NENÍ BEZPROBLÉMOVÝ ÚSEK!!!

Dnes jsme na Ministerstvo dopravy podali společný dopis 3 měst, 29 obcí a 10 spolků po trati VRT Podřipsko na plánované trase vysokorychlostní trati Praha - Drážďany. Dopis podepsaly všechny samosprávy od 20. km, tedy od Panenských Břežan až po konec úseku a další obce v okolí a dále po trati. Hlavní myšlenky dopisu jsou: 1) problematika souběhu dvou liniových staveb v délce přes 30 km; 2) žádost o zřízení pracovní skupiny; 3) uzavření memoranda, které zaručí maximální eliminaci negativních vlivů; 4) zajištění kompenzačních opatření, které nezatíží region a nezhorší kvalitu života obyvatel. Děkujeme všem, kteří se přidali, protože jsou si vědomi možných hrozeb, které výstavba a provoz takového rozsahu může do našeho území vnést. Celý text dopisu zobrazíte kliknutím ZDE .