Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z říjen, 2020

Skladový areál Eurofrost CB - Postřižín - zjišťovací řízení EIA

Od roku 2018 probíhalo řízení EIA pro záměr  Komerční a skladový areál Postřižín - sever . Řízení nebylo dokončeno ani staženo, ale pozemky, kde měl záměr stát, byly prodány sousednímu majiteli společnosti EUROFROST CB a.s. Ta zde provozuje mrazírenský sklad.  Dnes bylo na této ploše zahájeno zjišťovací řízení EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) pro jiné dvě haly záměru  Skladový areál Eurofrost CB - Postřižín . Mrazírna o rozloze 8 245 m2 a chladírenský sklad o rozloze 10 088 m2. Celkový zábor zemědělského půdního fondu bonitně nadprůměrné produkční půdy třídy II je 5,6 ha. Má zde pracovat 75 zaměstnanců na třísměnný provoz. Termín pro zaslání vyjádření: 2. 11. 2020 - Kdokoliv může zaslat své vyjádření k záměru na Středočeský kraj.