Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2020

Rukojmí developera

V Česku průměrně zmizí 15 hektarů zemědělské půdy za den. Často ve prospěch skladových hal. S novými dálničnímu úseky projekty na zelené louce přibývají. Pořad ČT Nedej se  o záměru v  Ševětíně u Českých Budějovic.  

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8 - Obchvat Kralup nad Vltavou

Středočeští radní 13. ledna 2020 projednali stav přípravy staveb obchvatů v regionu a uložili radnímu pro dopravu Františku Petrtýlovi (ANO 2011), aby s přípravou 37 staveb seznámil zastupitele kraje na jejich jednání 27. ledna 2020. Našeho regionu se týkají především tyto dopravní tepny. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice   – předpoklad nákladů je 512 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou –  předpoklad nákladů činí 1 723 mil.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou  - předpoklad nákladů činí 1 968 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2020. Účelová dotace SFDI. Převzato z webu Sředočeského kraje

Měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji

Středočeský kraj se dlouhodobě podílí na spolufinancování monitoringu znečištění ovzduší. S jeho pomocí jsou kryty provozní náklady měřících stanic Kladno – Stehelčeves, Kladno – Buštěhrad a Kladno – Vrapice, které provozuje Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Dále Středočeský kraj přispívá také na krytí provozních nákladů měřících stanic v Mladé Boleslavi a Berouně, jejichž provozovatelem je Český hydrometeorologický ústav. Vzhledem ke skutečnosti, že je v kraji stále celá řada lokalit, kde neprobíhá měření ovzduší a údaje jsou nahrazovány pouze modelovými daty, rozhodla se Rada kraje v roce 2017 schválit projektový záměr a podat žádost o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí v rámci akce „Pořízení mobilního monitorovacího zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji“. "Prioritou Středočeského kraje je měření polétavého prachu, tedy částic PM10, a benzo(a)pyrenu, neboť v porovnání s jinými kraji České republiky vykazují střední Čechy nej