Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z prosinec, 2019

Rozšíření dálnice D8 z Prahy do Zdib

Rozšíření dálnice D8 z Prahy do Zdib tedy záměr D8 MÚK Zdiby a navazující úseky Prosecké radiály bude posuzován v celé EIA. Průběh řízení EIA můžete sledovat ZDE .  Konečně Ministerstvo životního prostředí pochopilo důležitost kumulativního posuzování všech okolních vlivů a v rozhodnutí uvádí:  Údaje o záměru - vyhodnotit kumulativní vlivy dalších známých záměrů (např. tramvajová trať Kobylisy-Zdiby-Líbeznice, nová vzletová dráha na Letišti Václava Havla, letiště Vodochody, skládka odpadů Ďáblice, CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 Kozomín, D8.2 – CTPark – Makro/Metmo Kozomín, Obalovna živičných směsí Chvatěruby, Prologis DC3 a DC4 Úžice, Komerční a skladový areál Postřižín – sever, PRAGUE NORTH VOLVO TRUCKS Servis nákladních vozidel, Odolena Voda, Skladový a obchodní areál Odolena Voda). Záměr koordinovat s projektem tramvajové trati Kobylisy – Zdiby.  Doprava - přiložit dopravně inženýrské podklady, tj. úplné a konsolidované modely vývoje dopravních intenzit s

PF 2020

SOKP 519 Suchdol – Březiněves - dokumentace EIA

Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že dokumentaci EIA silničního okruhu kolem Prahy je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti: Záměry „SOKP 518 Ruzyně – Suchdol“ a „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ sloučit do jednoho záměru a k tomuto sloučenému záměru předložit jednu společnou dokumentaci EIA. Všechny následující požadavky budou tedy splněny nejen pro SOKP 519, ale přiměřeně i pro SOKP 518. Zpracovat hlukovou a rozptylovou studii se zohledněním relevantních požadavků v obdržených vyjádřeních. V rámci rozptylové a hlukové studie navrhnout technická a kompenzační opatření k zamezení zhoršení imisní a hlukové zátěže v území. Zpracovat posouzení vlivů na veřejné zdraví se zohledněním závěrů hlukové a rozptylové studie.  Zpracovat dopravně inženýrské podklady se zohledněním relevantních požadavků v obdržených vyjádřeních. Opakovaně zpracovat a přiložit k dokumentaci EIA vyhodnocení vlivu předmětného záměru na soustavu Natura 2000 se zohledněním