Přeskočit na hlavní obsah

VODA pro developerské projekty nebo pro obyvatele měst a obcí?!

Za poslední dva roky se nám pod ruce dostalo mnoho různých dokumentací ke komerčním objektům, které všechny mají být napojeny na vodovod provozovaný Vodárnami Kladno – Mělník, a.s. (VKM) a to na stejný vodovod, na který jsou napojeny i obyvatelé našich měst a obcí. V rámci stavebního řízení musí mít investor povolení o odběru vody od Středočeských vodáren, a.s. a Vodáren Kladno - Mělník, a.s. 

Středočeské vodárny se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod a jim platíme za vodné a stočné. Vodárny Kladno - Mělník jsou vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v severní části Středočeského kraje, který zabezpečuje zásobení 260 tisíc občanů pitnou vodou.

V roce 2019 byla cena vodného a stočného s DPH 92,92 Kč. Od roku 2020 se cena navýšila o 12,08 Kč za m3, tedy na 105 Kč s DPH. Důvodem zvýšení ceny je skutečnost, že vedení VKM musí řešit nedostatek pitné vody a havarijní stav na několika místech vodovodní soustavy. Celé odůvodnění si můžete přečíst ZDE.

U každé dokumentace skladových hal, ke které se vyjadřujeme upozorňujeme, že by tyto objekty měly mít jiný zdroj vody. Chtěli jsme vědět, proč Vodárny stále dávají souhlasné vyjádření k napojení všem komerčním objektům a začali jsme se ptát. 

Rozhodli jsme se zkusit zeptat přes akcionáře VKM a to Svazek měst a obcí VKM, který zastupuje 54 měst a obcí. 23. srpna 2019 jsme odeslali e-mailem jejímu předsedovi Mgr. Kupkovi níže uvedený dopis. Protože jsme na ně nedostali žádnou odpověď, poslali jsme 2. října 2019 dotaz přímo řediteli, představenstvu a dozorčí radě VKM. Ani od nich jsme po měsíci nedostali žádnou odpověď.

Proto se ptáme: Kde je problém? Proč nikdo neodpovídá na dotazy ohledně stavu vody a vodního zdroje starostům měst a obcí, jejichž 20 tisíc obyvatel zásobují vodou?! Je vodní zdroj vyčerpán? Schvalují napojení na vodovodní řad v rozporu s vodoprávním rozhodnutím?


Vážený pane předsedo, (Mgr. Martin Kupka, předseda Svazku měst a obcí VKM)

dovoluji si, obrátit se na Vás jménem sdružení obcí a spolků Koridor D8, abyste ze své pozice předsedy Svazku měst a obcí VKM prověřil u Vodáren Kladno – Mělník, a.s. (dále VKM) schvalování dodávek pitné vody pro skladovací a výrobní záměry v regionu napájeného z podzemního zdroje „k.ú. Mělnická Vrutice".

Rádi bychom tímto zdvořile požádali o zprostředkování odpovědí na níže položené otázky:

1.     Jaké jsou skutečné odběry (průměry, maxima) v období 07/2018 - 07/2019 na podzemním zdroji "k.ú. Mělnická Vrutice", prováděného dle vodoprávního rozhodnutí OŽP Měú Mělník č.j. 1245/ZP/16/LETO ze dne 27. 7. 2016, s nabytím právní moci 11. 8. 2016? Došlo při odběru pitné vody v posledním roce k dosažení vodoprávně povolených limitů? Jakou rezervu oproti vodoprávně stanoveným limitům má v současnosti tento vodní zdroj?

2.     Daří se plnit a dodržet všechny vodoprávně stanovené a určené limity na vodním zdroji „Vrutice“, dle podmínek  vodoprávního rozhodnutí OŽP Měú Mělník č.j. 1245/ZP/16/LETO ze dne 27. 7. 2016, s nabytím právní moci 11. 8. 2016? Jde mj. o zachování min. hladiny podzemní vody v kontrolních objektech, zachování min. zůstatkového průtoku.

3.     Jak žadatel VKM dospěl k hodnotám uvedeným v Žádosti a následně přímo ve vydaném vodoprávním rozhodnutí OŽP Měú Mělník č.j. 1245/ZP/16/LETO ze dne 27. 7. 2016, konkrétně prům. 370 l/s, max. 525 l/s (maximálně 7 dní v měsíci), max. 1 360 000 m3/měs., 11 700 000 m3/rok? Pokud by byly plněny limity vodoprávního povolení v l/s, pak by mohlo být odebíráno pouze max. (370*86400*23) + (525*86400*7) =  1 052 784 m3/měsíc.  Nejde v případě hodnoty max. 1 360 000 m3/měsíc o zjevnou chybu, která by představovala nevyhnutelné překročení povolených množství v litrech za sekundu?

4.     VKM schvaluje napojování záměrů výrobních a skladových záměrů pro odběr technologické vody z vodovodu napojeného na zdroj "k.ú. Mělnická Vrutice“, prováděného dle vodoprávního rozhodnutí OŽP Měú Mělník č.j. 1245/ZP/16/LETO ze dne 27. 7. 2016, s nabytím právní moci 11. 8. 2016, kde je uvedeno: „účel odběru: zásobování pitnou vodou pro 250 000 obyvatel“.
Dne 15. 11.  2017 vydalo VKM například stanovisko č.j. 093-11-2017/PM, kde je odsouhlasen odběr pitné vody v množství 1 000 m3/měsíc, což je 12 000 m3 za rok pro zásobování stavby CTPark Prague North, Etapa II. – Hala D8.2a. V projektové dokumentaci stavby z 31. 10. 2017 je uvedena spotřeba vody: 1. etapa – 11 074,1 m3/rok (sklady, chladírna, mrazírna a testování výrobní části), schváleno výše uvedeným vyjádřením VKM. 2. etapa - 25 816,45 m3/rok (sklady, chladírna, mrazírna a náběh výroby na dvousměnný provoz výrobní části). 3. etapa – 64 929,85 m3/rok (plný provoz maximální kapacity objektu). Celkový odběr vody pro skladovací a výrobní halu ve 3. etapě trojnásobně převyšuje roční odběr vody celé obce Kozomín.

5.     Dle nám dostupných zdrojů, například z dokumentací posuzování vlivů na životní prostředí, má být odběr vody pro komerční záměry v lokalitě 137 948 m3/rok, viz tabulka.
Název
Spotřeba pitné vody v m3/rok
Celkový zábor ploch v m2
18 800
461 723
64 930
155 217
172
25 000
12 564
149 426
2 700
62 271
240
5 293
1 039
5 624
1 105
48 065
1 945
30 240
CTPark D8.3 až 6 - Kozomín
20 805
374 000
13 647
152 795
CELKEM
137 948
1 469 654
      

Dle informací z Měú v Mělníku bylo skutečné čerpání ze zdroje „Mělnická Vrutice“ v roce 2018 - 11 470 795 m3/rok. V povolení 1245/ZP/16/LETO ze dne 27. 7. 2016 je schváleno čerpání vody 11 700 000 m3/rok. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že do horní hranice pro čerpání zbývá 229 205 m3/rok. Po odečtení spotřeby pro výše uvedené záměry se kapacita zdroje sníží na 91 257 m3/rok. Dále je nám známo, že spotřeba vody pro připravovanou obytnou výstavbu v Kozomíně, Postřižíně a Úžicích má být 55 000 m3/rok. Po odečtení nám známé výše uvedené budoucí spotřeby vody dojdeme k hodnotě volné kapacity vodního zdroje 36 257 m3/rok, což je při průměrné roční spotřebě 40 m3/rok na osobu rezerva pro 906 osobToto považujeme za alarmující, protože z vrtů v Mělnické Vrutici jsou zásobovány všechny níže uvedené obce, u nichž nejsme seznámeni s požadovanou další spotřebou vody pro obytnou výstavbu.
Okres Mělník:
Byšice, Čečelice, Dolany, Dřínov, Hostín, Hostín u Vojkovic, Chlumín, Chvatěruby, Kly, Kly - Kelské Vinice, Kly – Větrušice, Kly – Záboří, Kozomín, Kralupy, Kralupy – Zeměchy, Libiš, Liblice, Malý Újezd, Malý Újezd – Jelenice, Malý Újezd – Vavřinec, Nedomice, Nelahozeves, Nelahozeves – Lešany, Neratovice, Neratovice – Byškovice, Neratovice – Horňátky + Korycany, Neratovice – Lobkovice, Nová Ves – Miřejovice, Nová Ves - Staré Ouholice, Obříství, Ovčáry, Postřižín, Tišice, Tišice – Chrást, Tišice – Kozly, Tuháň + Červená Píska, Újezdec, Úžice, Úžice – Kopeč, Úžice – Netřeba, Velký Borek, Velký Borek - Malý Borek, Velký Borek - Mělnická Vrutice, Veltrusy, Vojkovice, Vojkovice – Bukol, Vojkovice - Dědibaby + Křivousy, Všestudy + Dušníky, Všetaty + Přívory, Zálezlice, Zlončice, Zlosyň
Okres Kladno:
Beřovice, Blevice, Brandýsek, Braškov – část, Braškov – Toskánka, Braškov – Valdek, Bratronice - Dolní Bezděkov, Cvrčovice, Doksy HTP, Dolany u Kladna, Dřetovice, Hobšovice + Křovice- Skúry, Horní Bezděkov, Hostouň, Hřebeč, Jemníky, Knovíz, Koleč, Koleč – Mozolín, Koleč-Týnec, Malé Kyšice, Malé Přítočno, Otvovice, Pavlov, Pchery + Theodor, Pletený Újezd, Podlešín, Slaný – Blahotice, Slaný – Dolín, Slaný – Želevčice, Stehelčeves, Svárov, Třebichovice – Saky, Unhošť + Nouzov, Velké Přítočno, Vinařice, Zákolany + Kováry, Zákolany - Trněný Újezd, Zvoleněves, Želenice, Žižice, Žižice – Drnov, Žižice – Luníkov, Žižice – Osluchov, Žižice – Vítov,
Okres Praha východ:
Bašť, Dřísy, Hovorčovice, Husinec, Husinec – Řež, Klecany, Kojetice, Konětopy, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Odolena voda, Předboj, Sedlec u Líbeznic, Větrušice, Vodochody + Hoštice, Zdiby, Zdiby – Brnky,
Okres Praha západ:
Červený Újezd, Holubice + Kozinec, Libčice, Ptice, Svrkyně, Tursko, Úhonice

6.     Jaký je postup VKM při schvalování připojení komerčních záměrů na odběry výrobně – technologické vody z vodovodu napojeného na zdroj "k.ú. Mělnická Vrutice" prováděného dle vodoprávního rozhodnutí OŽP Měú Mělník č.j. 1245/ZP/16/LETO ze dne 27. 7. 2016, s nabytím právní moci 11. 8. 2016, kde se mj. uvádí: „účel odběruzásobování pitnou vodou pro 250.000 obyvatel“? Je evidován objem pitné vody dle vydaných souhlasných vyjádření pro komerční záměry?

7.     Jak bude VKM dále systematicky postupovat v případě žádostí  o odsouhlasení výše uvedených typů komerčních záměrů s požadavky na odběry výrobně – technologické vody z vodovodu napojeného na zdroj "k.ú. Mělnická Vrutice", prováděného dle vodoprávního rozhodnutí OŽP Měú Mělník č.j. 1245/ZP/16/LETO ze dne 27. 7. 2016, s nabytím právní moci 11. 8. 2016, kde se mj. uvádí: „účel odběruzásobování pitnou vodou pro 250.000 obyvatel“?

Vydávání souhlasného stanoviska pro odběry výrobně – technologické vody z vodovodu napojeného na zdroj "k.ú. Mělnická Vrutice" považujeme za veřejné ohrožení a selhání při správě přírodního zdroje. V případě použití pitné vody pro výrobně technologické procesy by mohlo dojít k ohrožení zásobování obyvatelstva pitnou vodou i s ohledem na to, že v ostatní částech vodovodní sítě nejsou dostatečné rezervy pro zásobování obyvatelstva.
Žádáme Vás tímto, abyste z pozice akcionáře společnosti VKM prověřil výše uvedené dotazy a zprostředkoval nám odpovědi. Dále si Vás dovolujeme požádat, abyste se zasadil, aby nemohlo docházet k dalšímu vydávání souhlasných stanovisek pro průmyslovou výrobu či skladové hospodářství, na úkor zásobování obyvatel pitnou vodou. V případě, že nebude možné řádně zodpovědět naše dotazy, byli bychom rádi, aby bylo zahájeno jednání s VKM o generálním stop stavu pro odběry výrobně – technologické vody z vodovodu napojeného na zdroj "k.ú. Mělnická Vrutice".


Dopis odeslaný e-mailem řediteli, představenstvu a dozorčí radě VKM v PDF..

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Řízení EIA - Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby

Byla zveřejněna dokumentace EIA k tramvajové trati mezi Kobylisy a Zdiby .  Vyjádření k dokumentaci může kdokoliv zaslat do 10. července 2020. Posuzovaný záměr začíná v prostoru dnešní tramvajové smyčky Vozovna Kobylisy v Praze a dále vede ulicí Ústeckou na sever, přechází na silnici II/608, prochází obcí Zdiby, kříží nadjezdem dálnici D8 a končí obratištěm s parkovacím domem v katastru obce Sedlec. V předkládané dokumentaci EIA jsou posouzeny celkem dvě varianty technického řešení záměru: Varianta 1 uspořádání jízdních pruhů 1+1 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+1/1+2.  Mapa trasy varianty 1 k zobrazení Varianta 2 uspořádání jízdních pruhů v úsecích, kde je to možné, 2+1/1+2 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+2  Mapa trasy varianta 2 k zobrazení Dokumentace EIA Dopravně-inženýrská studie Situace ke ZVĚTŠENÍ

Vysokorychlostní železniční trať Praha – Drážďany tzv. VRT

Byla zveřejněna Studie proveditelnosti pro budoucí vnitrostátní i přeshraniční spojení mezi Prahou - Ústím nad Labem a Drážďany pro osobní i nákladní dopravu. Trasa začíná v dopravně Praha-Balabenka, kde je navrženo křížení ve směrech Praha hl. n. – Roudnice nad Labem VRT a Praha Masarykovo nádraží – Praha-Vysočany. Poté trať směřuje do střížkovského tunelu a dostává se na povrch v Ďáblicích. Od Líbeznic do Roudnice nad Labem vede trať po povrchu kromě průchodu přes obec Ledčice (hloubený tunel). Trať je v našem regionu navržena na rychlost 320 – 350 km/h. V km 25,700 je navržena odbočka Úžice s napojením na trať 092. V km 30,000 návrh počítá s vybudováním odbočky Zlosyň, ze které povede nová VRT směrem na Louny a Most. Dále je navrženo variantní trasování do Ústí nad Labem. Rozdělení realizace je do 3 úseků: -   VRT Podřipsko (Praha – Roudnice nad Labem) (zprovoznění 2029) -   VRT Krušnohorský tunel (zprovoznění 2040 +) -   VRT Středohoří (zprovoznění 2050 +) MAPY: Praha a

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8 - Obchvat Kralup nad Vltavou

Středočeští radní 13. ledna 2020 projednali stav přípravy staveb obchvatů v regionu a uložili radnímu pro dopravu Františku Petrtýlovi (ANO 2011), aby s přípravou 37 staveb seznámil zastupitele kraje na jejich jednání 27. ledna 2020. Našeho regionu se týkají především tyto dopravní tepny. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice   – předpoklad nákladů je 512 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou –  předpoklad nákladů činí 1 723 mil.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou  - předpoklad nákladů činí 1 968 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2020. Účelová dotace SFDI. Převzato z webu Sředočeského kraje