Přeskočit na hlavní obsah

Ministerstvo nepodniká žádné aktivní kroky na podporu záměru Objekt D8.7

Publikováno:
28.2.2019
Autor:
odbor 11300
Ministerstvo nepodniká žádné aktivní kroky na podporu záměru Objekt D8.7.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informaci poskytnutou dne 14. února 2019 na žádost, týkající se podpory výstavby skladovacích hal zahraničních investorů na území České republiky včetně objektu D8.7 v katastrálním území Úžice a Chvatěruby

Ministerstvo poskytlo žadatelce podle § 4 zákona a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informaci požadované v odrážce první žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že ministerstvo nepodporuje výstavbu skladovacích hal zahraničních investorů na území České republiky.
Ministerstvo poskytlo žadatelce podle § 4 zákona a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informaci požadované v odrážce druhé žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že ministerstvo nepodniká žádné aktivní kroky na podporu záměru Objekt D8.7 (Mercedes Benz After - Sales Logistic Center).
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se projektu věnuje v souladu se svým statutem. Jednou z hlavních rolí agentury CzechInvest je podpora jak tuzemských, tak i zahraničních investic mířících do České republiky. Potenciálním investorům jsou agenturou CzechInvest poskytovány obecné informace o investičním prostředí v České republice, o průběhu povolovacích procesů, o možnostech čerpání investičních pobídek dle zákona č. 72/2000 Sb. (společnosti žádná podpora formou investičních pobídek nebude poskytnuta), apod.
Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Řízení EIA - Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby

Byla zveřejněna dokumentace EIA ktramvajové trati mezi Kobylisy a Zdiby. Vyjádření k dokumentaci může kdokoliv zaslat do 10. července 2020. Posuzovaný záměr začíná v prostoru dnešní tramvajové smyčky Vozovna Kobylisy v Praze a dále vede ulicí Ústeckou na sever, přechází na silnici II/608, prochází obcí Zdiby, kříží nadjezdem dálnici D8 a končí obratištěm s parkovacím domem v katastru obce Sedlec. V předkládané dokumentaci EIA jsou posouzeny celkem dvě varianty technického řešení záměru:
Varianta 1 uspořádání jízdních pruhů 1+1 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+1/1+2. Mapa trasy varianty 1 k zobrazení

Varianta 2 uspořádání jízdních pruhů v úsecích, kde je to možné, 2+1/1+2 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+2 Mapa trasy varianta 2 k zobrazení
Dokumentace EIA
Dopravně-inženýrská studie

Dokumentace CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 Kozomín

30. dubna 2020 byla zveřejněna dokumentaceCTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6
Čtyři haly haly v Kozomíně:
Zastavěná plocha v m2119 761Celkový zábor ploch v m2282 634Denní průjezd vozidel1 866Parkoviště689Spotřeba pitné vody v m3/rok19 700Počet zaměstnanců1 488Směnný provoz3
Hala D8.3  montáž LED televizorů 8 218 m²
Hala D8.4  skladovací provoz – převážně elektronika  40 685 m².
Hala D8.5  skladování s doplňkovou funkcí montáže pro automobilový průmysl  8 237 m².
Hala D8.6  skladovací provoz 62 621 m².

Dokumentace
Příloha 1 Situace záměru
Příloha 2 Vizualizace záměru a fotodokumentace území 
Příloha 3 Dopravní studie 
Příloha 4 Hluková studie
Příloha 5 Rozptylová studie
Příloha 6 Studie vlivů na veřejné zdraví 
Příloha 7 Přírodovědný průzkum území
Příloha 8 Hydrogeologický průzkum
Příloha 9 Koncepce vodohospodářského řešení areálu
Příloha 10 Studie vlivů na krajinný ráz
Příloha 11 Závěry zjišťovacího řízení a Vyjádření dotčených orgánů a veřejnosti k oznámen