Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z březen, 2019

Jak CzechInvest podporuje výstavbu skladu Daimler a jaké budou přínosy pro region?

Státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se účastnila jednání o hale pro Daimler. Požádali jsme ji o informace, jaké investice do regionu výstavba haly přinese. Odpověď je ZDE .

Ministerstvo nepodniká žádné aktivní kroky na podporu záměru Objekt D8.7

Podpora výstavby skladovacích hal zahraničních investorů na území České republiky včetně objektu D8.7 v katastrálním území Úžice a Chvatěruby Publikováno: 28.2.2019 Autor: odbor 11300 Ministerstvo nepodniká žádné aktivní kroky na podporu záměru Objekt D8.7. Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informaci poskytnutou dne 14. února 2019 na žádost, týkající se podpory výstavby skladovacích hal zahraničních investorů na území České republiky včetně objektu D8.7 v katastrálním území Úžice a Chvatěruby Ministerstvo poskytlo žadatelce podle § 4 zákona a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informaci požadované v odrážce první žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že ministerstvo nepodporuje výstavbu skladovacích hal zahraničních investorů na území České republiky. Ministerstvo pos

Zdiby přistupují ke Koridoru D8

Zastupitelstvo obce Zdiby na svém zasedání 27. června 2019 schválilo přistoupení do s družení o bcí a s polků Koridor D8.