Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z únor, 2019

Naše činnost v roce 2018

Členové sdružení obcí a spolků Koridoru D8 nesouhlasí s postupným zatěžováním území dalšími záměry způsobující enormní nárůst dopravní a hlukové zátěže a to zejména s ohledem na skutečnost, že již stávající stav životního prostředí je neuspokojivý; v širším území jsou běžně překračovány emisní limity (hluk, škodlivé látky) a ani dopravní infrastruktura není dostatečně kvalitní a kapacitně dostatečná. Sdružení obcí a spolků se v relevantních řízení soustřeďuje na snižování negativních dopadů záměrů nejen na každodenní občanský život, ale i na vodní režim krajiny, ovzduší a půdní fond. V rámci těchto aktivit členové prosazují realizaci adekvátních kompenzačních opatření. Koridor D8 aktuálně sdružuje dvě města, třináct obcí a osm spolků, čímž zastupuje bezmála 20 000 obyvatel žijících na ploše 8853 ha. Během svého ročního působení se zapojil do desítky řízení, v jejichž rámci podali členové celou řadu připomínek a námitek a stáli za vypracováním značného množství revizních odborných pos