Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2018

Koridor D8 - SOS hájí občany regionu před negativními dopady investičních záměrů vázaných na dálnici D8

Intenzivní úsilí investorů o další a další komerční výstavbu kolem silnice II/608 a dálnice D8 od Zdib až po Novou Ves byl podnětem pro spojení obcí v iniciativě, která nese název „Koridor D8 – SOS, sdružení obcí a spolků“. Starostové uvítali zájem spolků o vstup do sdružení, takže mezi signatáři Memoranda o spolupráci Koridoru D8 figuruje vedle dvou měst a desítce obcí i osm místních spolků. V současné době zastupují připojené obce 15,5 tisíce obyvatel regionu. V průběhu tři čtvrtě roku byly v průmyslové zóně Kozomín-Úžice u sjezdu z dálnice D8 zahájeny procesy posuzování vlivu na životní prostředí čtyř investičních záměrů, tzv. EIA. Procesy byly však posuzovány jednotlivě bez důrazu na skutečnost, že mají být v území, které je již zatíženo nadlimitními hladinami hluku a emisemi. Tyto záměry předpokládají vyjmutí kvalitní orné půdy ze zemědělského původního fondu, přinesou nárůst osobní i nákladní dopravy, zhoršení kvality ovzduší, zvýšení hluku, změnu vodního režimu krajiny, ovli